Begin vandaag voor morgen

Schooldag van de duurzaamheid laat basisschoolkinderen spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid betekent aan de hand van de Junior Global Goals en hoe zij hier zélf mee aan de slag kunnen gaan.
Video afspelen

Onze missie?

Basisschoolleerlingen zich laten realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel (systeemdenken) en dat een duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar en een gezonde aarde nodig hebben.

Om aan kinderen uit te leggen waarover de 17 Sustainable Development Goals gaan, zijn deze op onze initiatief vereenvoudigd tot Junior Global Goals. Zo kunnen ook kinderen begrijpen wat deze inhouden en beogen. De Junior Global Goals vormen daarmee de opstap naar de ‘volwassen’ Sustainable Development Goals van de VN.

Lees meer…

Vanuit de doelstellingen van de Sustainable Development Goals om verantwoordelijkheid te voelen en aan de realisatie in 2030 bij te dragen, hebben we nagedacht over hoe kinderen hierin een rol kunnen spelen. Kinderen zijn de toekomst en in 2030 zijn zij het die gaan bepalen. Schooldag van de duurzaamheid is speciaal hiervoor ontwikkeld.

Een Schooldag van de duurzaamheid kenmerkt zich door “leren door te doen”. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk basisschoolkinderen in Nederland een Schooldag van de duurzaamheid kunnen meemaken.

Onze sterke punten:

  1. De 17 Sustainable Development Goals vereenvoudigd, maar wel wetenschappelijk onderbouwd, naar 7 Junior Global Goals
  2. Ondersteund door experts
  3. Activeert systeemdenken
  4. Spelenderwijs aan de slag
  5. Geen lesmodule, maar doe-activiteiten
  6. Succesvolle pilotfase
  7. Summiere belasting leerkrachten
  8. Datum vrij te kiezen
“Op al mijn scholen merk ik dat kinderen al jong bezig zijn met verduurzaming. Deze nieuwe generatie gaat voor een duurzame wereld en Schooldag van de duurzaamheid geeft hen een steuntje in de rug. De jeugd heeft immers de toekomst!”

Erik Verbeek, directeur-bestuurder VVGO

Speciaal voor kinderen zijn er 7 Junior Global Goals. Ontdek ze allemaal en help ook mee bouwen aan een duurzame wereld!

Programmavarianten

Alle varianten kunnen we coronaproof organiseren. Heeft u er vragen over? Neem gerust contact met ons op. 

Variant 1 - Even Proeven, nu ook voor thuis!

Voor als u een keer wilt kennismaken met Schooldag van de duurzaamheid. In een aansprekende doe-activiteit leren kinderen ontdekken én ervaren wat de Junior Global Goals zijn en kunnen betekenen voor hun toekomst én hoe zij hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren. In het schooljaar 2021-2022 bieden we verschillende thema’s, op elk gewenst moment! 

DeKirreweie-gr5-6-Tshirt-03

Variant 2 - School

Voor individuele scholen bieden wij de mogelijkheid voor een Schooldag van de duurzaamheid van een halve dag. De kinderen leren in dit programma spelenderwijs wat duurzaamheid is, wat de Junior Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen. In 2021-2022 is er in het programma extra aandacht voor het thema Voeding en Gezondheid.

Sdvdd-Rheden2016-CreatieveSmaak3

Variant 3 - Gemeente Light version

Een Schooldag van de duurzaamheid die door u als gemeente aan meerdere basisscholen tegelijkertijd wordt aangeboden en door ons wordt georganiseerd. Het gaat in de light version om een programma van een halve dag waarin de Junior Global Goals centraal staan en de kinderen spelenderwijs leren hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan. Het programma kunnen we aan laten sluiten bij de wensen van u als gemeente! 

Milieubende

Variant 4 - Gemeente Full version

Onderscheidend aan de full version van de Schooldag van de duurzaamheid is de aanpak waarin de verbinding wordt gelegd tussen een gemeente, het onderwijs en lokale organisaties. Denk aan een NME centrum, buurttuin, biologische boerderij, boswachter, theater, waterschap, installateur van zonnepanelen en initiatieven als Operatie Steenbreek en Schoon Belonen. Het gaat om een programma van een hele schooldag.   

Testimonials

“Na het zien van een korte terugblik op de Schooldag van de duurzaamheid en de wetenschappelijke onderbouwing die aan het concept met de Junior Global Goals ten grondslag ligt, waarbij het gaat om de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) zou ik – als ik kind was geweest- gezegd hebben; ‘Helemaal te gek.”

Hugo von Meijenfeldt

Senior Sustainability Adviseur, UN Global Compact | Voormalig coördinator Implementatie Global Goals (SDGs), Ministerie van BuZa
“Schooldag van de duurzaamheid heeft de unieke combinatie gevonden om kennis over de Global Goals over te brengen en deze om te zetten in een praktische activiteit, waardoor kinderen begrijpen wat ze zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld.
Het is leren door te doen. Er wordt een brug geslagen van school naar thuis en van bewustwording naar actie, waarbij het goede gevoel van “ik hoor erbij, ik doe er toe en ik kan zelf ook mijn steentje bijdragen”, de reden is waarom ik Schooldag van de duurzaamheid van harte ondersteun.”
foto-Rinda-den-Besten

Rinda den Besten

Ex-voorzitter PO-Raad
The most important work today is both deeply personal and highly systemic.’
Dat motto ligt ten grondslag aan al mijn actviteiten als professor Duurzaam Ondernemen. En wat is er dan mooier om scholieren al op jonge leeftijd niet alleen te vertellen over duurzaamheid maar hen dat ook te laten ervaren. Dat triggert, dat zorgt voor herinneringen en dat zorgt voor vervolggesprekken. Ik vind het heel waardevol hoe de Schooldag van de duurzaamheid daar invulling aan geeft.”

Prof.dr.ir. André Nijhof

Professor Sustainable Business and Stewardship
“De positieve impact op een doel mag niet ten koste gaan van een ander doel en ik denk dat het super belangrijk is om juist kinderen te leren breder te kijken, omdat ze dan de oplossingen zien die echt bijdragen aan een mooie betere wereld.”

Geanne van Arkel

Partner bij AmbassadorWise, voormalig Head of Sustainable Development Interface EMEA, MVO manager van het jaar 2019
“Duurzaamheid begint met bewustwording. Daar moeten we met z’n allen aan werken. Als wethouder duurzaamheid geloof ik in de kracht van het samen leren en ervaren.
Schooldag van de duurzaamheid laat kinderen zien en ervaren hoe duurzaamheid en het eigen gedrag nauw met elkaar samenhangen. We hopen natuurlijk dat ze hierover na gaan denken en thuis hun ervaringen met broertjes/zusjes en ouders delen. Als in ieder gezin iets hiervan wordt opgepakt, dan hebben we ons doel bereikt. Want van daaruit gaat het verder de samenleving in.

Dorus Klomberg

Wethouder duurzaamheid gemeente Rheden
“Schooldag van de duurzaamheid maakt het complexe begrip duurzaamheid begrijpelijk voor kinderen en daarmee ook voor hun ouders. En het is niet alleen weten maar vooral ook doen. En daar gaat het om!”

Dr. Reinier de Nooij

Gepromoveerd expert duurzaamheid