Begin vandaag voor morgen

Schooldag van de duurzaamheid laat basisschoolkinderen in één dag spelenderwijs ervaren wat Global Goals zijn en hoe zijzelf hiermee aan de slag kunnen gaan.
Video afspelen

Achtergrondinformatie

Om aan kinderen uit te leggen wat de 17 Sustainable Development Goals betekenen zijn deze uitgewerkt in zeven Kinder Global Goals (KGGs), waardoor iedereen begrijpt wat deze inhouden en beogen. Ze vormen een opstap voor kinderen naar de volwassen 17 Sustainable Development Goals van de VN.

De verantwoordelijkheid voor bewustwording en implementatie van deze SDGs ligt in het bijzonder bij gemeenten, bedrijven, organisaties en burgers.

Vanuit de doelstellingen van de Sustainable Development Goals om verantwoordelijkheid te voelen en aan de realisatie in 2030 bij te dragen, is er nagedacht over hoe kinderen hierin een rol kunnen spelen. Kinderen zijn de toekomst en in 2030 zijn zij het die gaan bepalen. Schooldag van de duurzaamheid (Sdvdd) is speciaal hiervoor ontwikkeld.

Een Schooldag van de duurzaamheid kenmerkt zich door “leren door te doen”.

Onze ambitie is dat elke basisschoolkind in Nederland een Schooldag van de duurzaamheid kan meemaken.

Lees meer…

Schooldag van de duurzaamheid

Variant 1 - 10/10

Een Schooldag van de duurzaamheid in samenwerking met Duurzame PABO die de voorleesactie coördineert en waarbij de zeven Kinder Global Goals centraal staan. Hiervoor zijn speciale doe-actviteiten ontwikkeld. De voorleesactie, game en doe-activiteiten hebben een totale duur van een dagdeel. Basisscholen kunnen zich hiervoor individueel aanmelden.

Variant 2 - School

Een Schooldag van de duurzaamheid voor een individuele basisschool. Een programma van een halve dag wordt aangeboden, waarin de kinderen spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid is, wat de zeven Kinder Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan. Scholen kunnen zich hiervoor individueel aanmelden.

Variant 3 - Gemeente

Een Schooldag van de duurzaamheid voor en door een gemeente georganiseerd voor meerdere basisscholen in de betreffende gemeente.

De gemeente is de afzender van een Schooldag van de duurzaamheid waarbij er verschillende basisscholen in de gemeente deelnemen. Een Schooldag van de duurzaamheid met een programma van een halve dag waarin de kinderen spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid is, wat de zeven Kinder Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Variant 4 - Lokaal

Onderscheidend aan de lokale variant van de Schooldag van de duurzaamheid is de aanpak waarin de verbinding wordt gelegd tussen de gemeente, het onderwijs en lokaal bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze Schooldag kenmerkt zich door een programma van een hele dag in samenwerking met diverse (lokale) organisaties.

Testimonials

“Na het zien van een korte terugblik op de Schooldag van de duurzaamheid en de wetenschappelijke onderbouwing die aan het concept ten grondslag ligt, waarbij het gaat om de implementatie van de Global Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen, SDG’s) zou ik – als ik kind was geweest- gezegd hebben; ‘Helemaal te gek.’”

Hugo von Meijenfeldt

Senior Sustainability Adviseur, UN Global Compact | Voormalig coördinator Implementatie Global Goals (SDGs), Ministerie van BuZa
“Schooldag van de duurzaamheid heeft de unieke combinatie gevonden om kennis over de Global Goals over te brengen en deze om te zetten in een praktische activiteit, waardoor kinderen begrijpen wat ze zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld
Het is leren door te doen. Er wordt een brug geslagen van school naar thuis en van bewustwording naar actie, waarbij het goede gevoel van “ik hoor erbij, ik doe er toe en ik kan zelf ook mijn steentje bijdragen”, de reden is waarom ik als voorzitter van de PO-Raad Schooldag van de duurzaamheid van harte ondersteun.”
foto-Rinda-den-Besten

Rinda den Besten

Voorzitter PO-Raad
The most important work today is both deeply personal and highly systemic.’
Dat motto ligt ten grondslag aan al mijn actviteiten als professor Duurzaam ondernemen. En wat is er dan mooier om scholieren al op jonge leeftijd niet alleen te vertellen over duurzaamheid maar hen dat ook te laten ervaren. Dat triggert, dat zorgt voor herinneringen en dat zorgt voor vervolggesprekken. Ik vind het heel waardevol hoe de Schooldag van de duurzaamheid daar invulling aan geeft.”

Prof.dr.ir. André Nijhof

Professor Sustainable Business and Stewardship
“De positieve impact op een doel mag niet ten koste gaan van een ander doel en ik denk dat het super belangrijk is om juist kinderen te leren breder te kijken, omdat ze dan de oplossingen zien die echt bijdragen aan een mooie betere wereld.”

Geanne van Arkel

Head of Sustainable Development Interface EMEA
“Schooldag van de duurzaamheid heeft de unieke combinatie gevonden om kennis over de Global Goals over te brengen en deze om te zetten in een praktische activiteit, waardoor kinderen begrijpen wat ze zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld
Het is leren door te doen. Er wordt een brug geslagen van school naar thuis en van bewustwording naar actie, waarbij het goede gevoel van “ik hoor erbij, ik doe er toe en ik kan zelf ook mijn steentje bijdragen”, de reden is waarom ik als voorzitter van de PO-Raad Schooldag van de duurzaamheid van harte ondersteun.”

Dorus Klomberg

Wethouder duurzaamheid gemeente Rheden
“Schooldag van de duurzaamheid maakt het complexe begrip duurzaamheid begrijpelijk voor kinderen en daarmee ook voor hun ouders. En het is niet alleen weten maar vooral ook doen. En daar gaat het om!”

Dr. Reinier de Nooij

Gepromoveerd expert duurzaamheid