Begin vandaag voor morgen

Schooldag van de duurzaamheid laat basisschoolkinderen spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid betekent aan de hand van de Junior Global Goals en hoe zij hier zélf mee aan de slag kunnen gaan. Bekijk de video voor een indruk.
Video afspelen

Onze missie?

Basisschoolleerlingen zich laten realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel (systeemdenken) en dat een duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar en een gezonde aarde nodig hebben.

Om aan kinderen uit te leggen waarover de 17 Sustainable Development Goals van de VN gaan, zijn deze op ons initiatief vereenvoudigd tot 7 Junior Global Goals. De Junior Global Goals vormen daarmee de opstap naar de ‘volwassen’ SDGs.

Lees meer…

Om bij te dragen aan de doelstellingen van de SDGs, hebben wij nagedacht over hoe kinderen hierin een actieve rol kunnen spelen. Schooldag van de duurzaamheid is speciaal hiervoor ontwikkeld.

Een Schooldag van de duurzaamheid kenmerkt zich door ‘leren door te doen’. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk basisschoolkinderen in Nederland een Schooldag van de duurzaamheid kunnen meemaken.

Onze sterke punten:

  1. Een moeilijk verhaal helder uitgelegd
  2. Spelenderwijs aan de slag
  3. Geen belasting leerkrachten
  4. Activeert systeemdenken
  5. Datum vrij te kiezen
  6. Ondersteund door experts
  7. Succesvolle voorbeeldprojecten
“Op al mijn scholen merk ik dat kinderen al jong bezig zijn met verduurzaming. Deze nieuwe generatie gaat voor een duurzame wereld en Schooldag van de duurzaamheid geeft hen een steuntje in de rug. De jeugd heeft immers de toekomst!”
Erik Verbeek, directeur-bestuurder VVGO
Speciaal voor kinderen zijn er 7 Junior Global Goals. Ontdek ze allemaal en help ook mee bouwen aan een duurzame wereld!

Programmavarianten

Variant 1 - Kennismaking voor een Groep

Voor als u met uw groep een keer wilt proeven van het programma van Schooldag van de duurzaamheid. Kinderen ontdekken én ervaren wat de Junior Global Goals betekenen én hoe zij hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren. In het schooljaar 2022-2023 kunt u kiezen uit drie thema’s. 

Sdvdd-WellesNietes-DeAbacus2020-02_met fotograaf

Variant 2 - Kennismaking voor een School

Voor individuele scholen bieden wij een programma van een halve dag. De kinderen leren spelenderwijs wat duurzaamheid is, wat de Junior Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen. Klik op meer info voor het programma in het schooljaar 2022-2023.

Sdvdd-ZekerWetenLekkerEten-DeGrondtoon09-gr7-8

Variant 3 - Gemeente Light version

Als gemeente biedt u een Schooldag van de duurzaamheid aan meerdere basisscholen aan. En dat organiseren wij voor u! Het gaat in de light version om een programma van een halve dag waarin de Junior Global Goals centraal staan. Het programma kunnen wij ook bij uw wensen aan laten sluiten.

Sdvdd-ZwerfAfval-Lappendeken01

Variant 4 - Gemeente Full version

Onderscheidend aan de full version is dat wij in het programma de verbinding leggen tussen uw gemeente, het onderwijs en lokale organisaties. Denk aan het betrekken van een buurttuin, theater, biologische boerderij en een waterschap. Het gaat om een programma van een hele schooldag.   

Testimonials

“Na het zien van een korte terugblik op de Schooldag van de duurzaamheid en de wetenschappelijke onderbouwing die aan de Junior Global Goals ten grondslag ligt, waarbij het gaat om de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) zou ik – als ik kind was geweest- gezegd hebben; ‘Helemaal te gek’.”

Hugo von Meijenfeldt

Voormalig Senior Sustainability Adviseur, UN Global Compact | Voormalig coördinator Implementatie SDGs, BuZa
The most important work today is both deeply personal and highly systemic.’
Dat motto ligt ten grondslag aan al mijn actviteiten als professor Duurzaam Ondernemen. En wat is er dan mooier om scholieren al op jonge leeftijd niet alleen te vertellen over duurzaamheid maar hen dat ook te laten ervaren. Dat triggert, dat zorgt voor herinneringen en dat zorgt voor vervolggesprekken. Ik vind het heel waardevol hoe de Schooldag van de duurzaamheid daar invulling aan geeft.”

Prof.dr.ir. André Nijhof

Professor Sustainable Business and Stewardship
“De positieve impact op een doel mag niet ten koste gaan van een ander doel en ik denk dat het super belangrijk is om juist kinderen te leren breder te kijken, omdat ze dan de oplossingen zien die echt bijdragen aan een mooie betere wereld.”

Geanne van Arkel

Partner bij AmbassadorWise, voormalig Head of Sustainable Development Interface EMEA, MVO manager van het jaar 2019
“Duurzaamheid begint met bewustwording. Daar moeten we met z’n allen aan werken. Als wethouder duurzaamheid geloof ik in de kracht van het samen leren en ervaren.
Schooldag van de duurzaamheid laat kinderen zien en ervaren hoe duurzaamheid en het eigen gedrag nauw met elkaar samenhangen. We hopen natuurlijk dat ze hierover na gaan denken en thuis hun ervaringen met broertjes/zusjes en ouders delen. Als in ieder gezin iets hiervan wordt opgepakt, dan hebben we ons doel bereikt. Want van daaruit gaat het verder de samenleving in.

Dorus Klomberg

Wethouder duurzaamheid gemeente Rheden
“Schooldag van de duurzaamheid maakt het complexe begrip duurzaamheid begrijpelijk voor kinderen en daarmee ook voor hun ouders. En het is niet alleen weten maar vooral ook doen. En daar gaat het om!”

Dr. Reinier de Nooij

Gepromoveerd expert duurzaamheid