Extra gelden voor het onderwijs

Het coronavirus heeft ons allemaal veel stress bezorgd, maar gelukkig ook een positief ding: er zijn extra gelden vrijgemaakt voor het onderwijs. Deze worden bijna overal goed ingezet op extra mankrachten in de klas. Er is aandacht voor leerlingen met achterstand, er is eindelijk een beetje ruimte om hen te helpen.

Zelf aan de slag met een Schooldag van de duurzaamheid; een programma met echte verbinding met de aarde én met elkaar 

Op sommige scholen valt het mee met de achterstand. Of zijn er kinderen die op een andere manier leren. Kinderen die kijken naar het geheel en dan naar de delen. Die geen letters leren maar eerst zinnen en woorden. Die willen begrijpen waarom we dingen doen.

Voor hen is het organiseren van een Schooldag van de duurzaamheid met NPO gelden een uitgelezen kans! Een Schooldag van de duurzaamheid biedt verdieping, draagt bij aan een besef van de totaaluitdaging waar we met zijn allen voor staan.

Ons programma sluit aan op het Nationaal Programma Onderwijs

Wij zien dat ons programma aansluit op de volgende interventies zoals vastgesteld door het Nationaal Programma Onderwijs:

  • Samenwerkend leren: kinderen gaan samen aan de slag met bijvoorbeeld een schoolplein safari, een kwartetspel en de uitdagingen in de kledingindustrie;
  • Het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen;
  • Faciliterende interventie: De ouderbetrokkenheid. Bij een Schooldag van de duurzaamheid wordt de hele directe omgeving betrokken en dus ook de ouders.

Inzet van NPO gelden

Verantwoording van besteding van NPO gelden gaat via de jaarverantwoording van scholen. Een voorwaarde voor de aankoop van een interventie, is dat de MR het ermee eens is. Alle scholen moeten eerst een schoolscan hebben gedaan. Klik hier voor meer informatie over de verantwoording.

Een Schooldag van de duurzaamheid kan de hele school én motivatie om te leren een boost geven!

📷 MAK Blokweer