Wordt supporter van de Junior Global Goals!

Met een donatie ondersteunt u onze missie om kinderen actief te betrekken bij een duurzame samenleving en hen handreikingen te geven hoe zij hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren.

Om dat te bereiken stellen wij onder andere het gedachtegoed van de Junior Global Goals kosteloos ter beschikking.

Geweldig fijn als u ons helpt om dat te kunnen blijven doen!

Rekeninggegevens

Mocht u op andere wijze een overboeking willen doen dan via dit donatieformulier, dan vindt u onderstaand onze gegevens:

IBAN: NL24 TRIO 0338 7437 82 op naam van Stichting Sdvdd
BIC: TRIONL2U

Wilt u een hoger bedrag schenken of wilt u een periodieke schenking voor minimaal vijf jaar vastleggen? U komt daarmee mogelijk in aanmerking voor extra belastingvoordeel. Neem in dat geval voor meer informatie contact met ons op.

Doneren

Door een donatie te doen, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.