De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn door de Verenigde Naties geïnitieerd, omarmd door ruim 190 aangesloten landen en moeten in 2030 zijn gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor bewustwording en implementatie van deze SDGs ligt bij ieder land voor zich en in het bijzonder bij gemeenten, bedrijven, organisaties en burgers.

Vanuit de doelstellingen van de SDGs om verantwoordelijkheid te voelen en aan de realisatie in 2030 bij te dragen, is er nagedacht over hoe kinderen hierin een rol kunnen spelen. Kinderen zijn de toekomst en in 2030 zijn zij het die gaan bepalen. Het nu al succesvolle pilot project ‘Schooldag van de duurzaamheid’ (Sdvdd) is hiervoor door ons ontwikkeld en gestart in gemeente Rheden.

Meedoen betekent dat leerlingen van uw school een dag of dagdeel lang spelenderwijs bewust gemaakt worden dat ze zélf iets kunnen bijdragen aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld. Ze leren door te ruiken, zien, horen, proeven en voelen wat duurzaamheid betekent.

We verbinden alle doe-activiteiten met de Sustainable Development Goals, die voor basisschoolleerlingen zijn vereenvoudigd naar zeven Kinder Global Goals. Uw leerlingen gaan binnen én buiten aan de slag. De dag vindt op uw eigen school plaats en valt binnen het normale lesrooster.

Per activiteit wordt een instructievideo gemaakt en/of een handleiding ter beschikking gesteld die vooraf bekeken kunnen worden.
De school zelf biedt ons één vast aanspreekpunt. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat betrokken collega’s op de hoogte worden gebracht van de doelstellingen, de activiteiten en de logistiek op de Schooldag van de duurzaamheid. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat deze informatie beschikbaar is.

Voor de transparantie en professionaliteit is er een stichting opgericht. Informatie over de stichting vindt u hier.

 

Deze vond plaats op maandag 10 oktober 2016 in gemeente Rheden.

De deelnemende scholen vindt u hier.

Voorwaarden gebruik Kinder Global Goals​

De 7 Kinder Global Goals zijn de opstap naar de ‘volwassen’ Sustainable Development Goals. Dat is de enige juiste positionering van de Kinder Global Goals. Stichting Schooldag van de duurzaamheid stelt de 7 Kinder Global Goals ter beschikking onder de voorwaarden van de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal.

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Dat wil zeggen dat u vrij bent om de Kinder Global Goals te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding: U dient Schooldag van de duurzaamheid als maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat Schooldag van de duurzaamheid instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel: U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken: U mag het veranderde materiaal niet verspreiden als u het werk heeft geremixt, veranderd, of op het werk heeft voortgebouwd.