Gezond & Happy

Gezond&Happy staat voor een fijn en gezond leven. Nu en in de toekomst. Overal op aarde. Het betekent geen armoede, genoeg te eten voor iedereen, schoon drinkwater en naar een wc kunnen. En ook dat je naar een dokter kan als je ziek bent en dat alle kinderen naar school gaan. Iedereen kan zich veilig voelen, we zijn allemaal gelijk.

Beter Benutten

Beter Benutten betekent dat we willen leven in een wereld zonder afval en verspilling. We gaan verstandig om met alles wat we uit de grond halen (bijv. mijnbouw, olie, gas en kolen) en zijn zuinig op onze grondstoffen. We proberen om niks weg te hoeven gooien.

Schone Energie

Schone Energie houdt in dat alle fossiele brandstoffen worden vervangen door vormen van energie die oneindig beschikbaar zijn zoals zonne- en windenergie. Bij het gebruik van deze energiebronnen komen geen stoffen vrij waardoor het steeds warmer wordt op aarde.

Schone Natuur

Schone Natuur betekent dat we proberen om geen giftige stoffen in de lucht, het water of de grond terecht te laten komen. Dat kan door geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken en zo weinig mogelijk kunstmest. Ook de uitstoot van broeikasgassen houden we zo klein mogelijk.

Gezonde Bron

De aarde is onze bron en daarom is het belangrijk om haar gezond te houden. Bomen en planten zijn nodig om regen in de grond op te nemen. Planten en dieren hebben tijd nodig om te groeien, voordat ze lekker smaken. Gezond houden kan door ecosystemen voldoende tijd te geven om te herstellen.

Alles Rond

Alles Rond betekent dat producten die we maken door de natuur afgebroken kunnen worden of dat we alle onderdelen van het product opnieuw kunnen gebruiken. Van afval kunnen nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Daarom is het belangrijk om afvalstromen zo goed mogelijk te scheiden.

Goed Met Geld

Voor niemand is het fijn om arm te zijn en honger te lijden. En iedereen wil kleding, schoenen en medicijnen kunnen kopen en naar een arts kunnen als hij ziek is. Goed met Geld staat voor begrijpen wat de waarde is van geld en wat je daar allemaal mee kunt doen.

Voorwaarden gebruik Kinder Global Goals

De 7 Kinder Global Goals zijn de opstap naar de ‘volwassen’ Sustainable Development Goals. Dat is de enige juiste positionering van de Kinder Global Goals. Stichting Schooldag van de duurzaamheid stelt de 7 Kinder Global Goals ter beschikking onder de voorwaarden van de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal.

Dat wil zeggen dat u vrij bent om de Kinder Global Goals te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding: U dient Schooldag van de duurzaamheid als maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat Schooldag van de duurzaamheid instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel: U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken: U mag het veranderde materiaal niet verspreiden als u het werk heeft geremixt, veranderd, of op het werk heeft voortgebouwd.