A. Centraalpakket

(doel: bewustwording Junior Global Goals/ duur: dagvullend)

 1. Introductiefilm (met weerman Reinier van den Berg)
 2. Centraal programma incl. materialen, instructievideo’s en handleidingen (100%)
 3. Gemeentelijke Sdvdd website met o.a. nieuwsberichten over de lokale Schooldag, deelnemers, activiteitenprogramma voor scholen
 4. Instructie lokale projectleider (o.a. werven van scholen en vrijwilligers, afstemming met deze groepen, communicatie naar pers)   
 5. Draaiboek met info over aanpak deelname scholen, inzet lokale pers, werven vrijwilligers

Prijs: € 8.400,00 (excl. BTW)

Prijs per groep: € 325,00

Prijs per leerling: € 12,50

De prijzen zijn gebaseerd op een minimale deelname van circa 8 scholen/ 25 groepen/ 650 leerlingen. Voor deelname met meer scholen, groepen of leerlingen, gelden staffels.

PM post: organisatie door lokale PL circa 80-100 uur.

 

 

B. Lokaal maatwerkpakket

(doel: bewustwording Junior Global Goals én mobilisatie van lokaal/regionaal bedrijfsleven/ duur: dagvullend)

 1. Introductiefilm (met weerman Reinier van den Berg)
 2. Centraal programma incl. materialen, instructievideo’s en handleidingen (60-65%)
 3. Formats voor ontwikkeling lokale workshops (35-40%). Genoemde verhouding is flexibel.
 4. Gemeentelijke Sdvdd website zie pakket A, beheerd door lokale projectleider
 5. Nauwe samenwerking met lokale projectleider
 6. Draaiboek zie pakket A met aanpak deelname lokale bedrijven

Prijs: € 5.650,00 (excl. BTW)

Gem. prijs per groep: € 225,00

Gem. prijs per leerling: € 8,75

De prijzen zijn gebaseerd op een minimale deelname van circa 8 scholen/ 25 groepen/ 650 leerlingen. Voor deelname met meer scholen, groepen of leerlingen, gelden staffels.

PM post 1: PL voor lokale organisatie circa 100-120 uur.

PM post 2: PL voor mobilisatie lokale/regionale bedrijven en organisaties circa 60-75 uur.

Uw loyaliteit wordt beloond!

Wanneer u in aaneengesloten jaren deelneemt en uw beslissing daartoe voor 1 mei van een jaar aan ons doorgeeft, krijgt u 10% korting. Elk jaar daarna wordt uw korting met 5% verhoogd tot een maximum van 25%. U mag daarbij wisselen tussen de pakketten.

De startprijs van pakket A zal in alle gevallen tenminste € 7.600 bedragen, van pakket B € 5.100.

Beslist u om een jaar over te slaan? Geen probleem. U behoudt uw recht op korting indien u maximaal één jaar overslaat. Individuele scholen uit uw gemeente die al een keer mee hebben gedaan aan een Schooldag van de duurzaamheid kunnen zich in dat jaar met 10% korting aanmelden voor variant 2.