Variant 1 - 10/10

Een Schooldag van de duurzaamheid in samenwerking met Duurzame PABO die de voorleesactie coördineert en waarbij de zeven Kinder Global Goals centraal staan. Hiervoor is een special programma van een halve dag ontwikkeld.

Wanneer?

10 oktober 2019 – Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs

Voor het Primair Onderwijs de dag waarop kinderen leren, ontdekken én ervaren wat de 7 Kinder Global Goals zijn en kunnen betekenen voor hun eigen toekomt.

Wat?

A.   Voorleesactie (kinderen doen kennis op)
B.   Spelen van de game (kinderen ontdekken hun beginsituatie)
C.   Doe-activiteiten (kinderen ervaren wat ze zelf bij kunnen dragen)

A+B duurt ca. 1 lesuur, met A+B+C vult u een ochtend.

Aan het aanmelden zijn voor scholen geen kosten verbonden. Het aantal plekken voor gratis deelname aan C (normaal tarief € 250,00) is beperkt. Dus meld uw school snel aan! De inschrijving sluit op 23-9-2019.

Zie hier voor meer informatie over de programma’s.

Variant 2 - School

Een Schooldag van de duurzaamheid met een programma van een halve dag waarin de kinderen spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid is, wat de zeven Kinder Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Wat betekent meedoen voor u?

Meedoen aan een Schooldag van de duurzaamheid betekent dat uw leerlingen een dagdeel spelenderwijs bewust gemaakt worden dat ze zélf iets kunnen bijdragen aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Deze variant van een Schooldag van de duurzaamheid is geschikt voor groep 5 t/m 8. Het programma is geschikt voor tenminste een halve schooldag.

Elke school kan zich individueel aanmelden.

Hoe verloopt de organisatie van de dag?

U ontvangt van ons een link naar instructievideo’s, docenten handleidingen en werkbladen plus de materialen die u nodig heeft om de workshops te kunnen doen. U krijgt tevens een planning toegestuurd voor vier groepen, maar u heeft alle vrijheid om het programma op uw eigen manier uit te voeren.

Aanmelden kan op ieder moment in het jaar en kan gehouden worden wanneer u dat wilt. De kosten voor een Schooldag van de duurzaamheid wanneer u zich als individuele school aanmeldt bedragen 350 euro voor groep 5 t/m 8 (4 groepen met max. 32 leerlingen per groep). Indien uw school meerdere groepen 5 t/m 8 heeft, dan betaalt u 75 euro per groep extra.

Variant 3 - Gemeente

Een Schooldag van de duurzaamheid voor en door een gemeente georganiseerd voor meerdere basisscholen in de betreffende gemeente. Voor schooljaar 2020-2021 hebben we een programma samengesteld voor groep 3 t/m 5 en voor 6 t/m 8.

Sdvdd-WellesNietes-'tMontferland02

De gemeente is de afzender van een Schooldag van de duurzaamheid waarbij er verschillende basisscholen in de gemeente deelnemen. Een Sdvdd met een programma van een halve dag waarin de kinderen spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid is, wat de zeven Kinder Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Wat betekent meedoen voor u?

Meedoen aan variant 3 betekent dat u de basisscholen binnen uw gemeente en haar leerlingen de gelegenheid biedt om in een dagdeel spelenderwijs bewust te worden dat ze zélf iets kunnen bijdragen aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld. We organiseren de dag samen met u. Uw tijdsbesteding zal ongeveer neerkomen op 60-65 uur, wat verspreid zal zijn over enkele maanden.

Hoe verloopt de organisatie van de dag?

Wij zullen u ondersteunen bij de benadering van de scholen en de organisatie van het programma. Deelnemers ontvangen van ons een draaiboek met een planning, instructievideo’s, handleidingen en materialen die zij nodig hebben om de workshops te kunnen doen. Als scholen het programma op een andere manier of ander moment willen uitvoeren, is die ruimte er wat ons betreft.

Aanmelden kan op ieder moment in het jaar en de dag kan gehouden worden wanneer u dat wilt. 

De kosten voor een Sdvdd in 2020-2021 bedragen:

Groep 3 t/m 5: 450 euro voor 3 groepen (max. 32 leerlingen p/gr). Indien meerdere groepen binnen deze bouw deel willen nemen, dan kost dat € 200 extra per 3 groepen.

Groep 6 t/m 8: 475 euro voor 3 groepen (max. 32 leerlingen p/gr). Indien meerdere groepen binnen deze bouw deel willen nemen, dan kost dat € 225 extra per 3 groepen.

Variant 4 - Lokaal

Een lokale variant van een Schooldag van de duurzaamheid. Onderscheidend is de lokale aanpak waarmee de verbinding wordt gezocht tussen de gemeente, het onderwijs, lokaal bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze Schooldag kenmerkt zich door een programma van een hele dag.

Wat betekent meedoen voor u?

Uw gemeente kan naar behoefte gebruik maken van de nationale organisatie en activiteiten van Schooldag van de duurzaamheid. Bekijk de mogelijkheden, waarbij u alle vrijheid heeft om het programma vorm te geven op de wijze die past bij uw gemeente.

De Global Goals van de Verenigde Naties raken aan de kerntaken van gemeenten zoals afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. Gemeenten kunnen via deelname aan Schooldag van de duurzaamheid een bijdrage leveren aan awareness en implementatie van de Global Goals, samen met scholen, bedrijfsleven en organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

Lokale en regionale bedrijven en organisaties participeren in een Sdvdd o.a. door middel van workshops. Met de opgedane kennis kan iedereen bewuster met de Global Goals verder aan de slag.

Wethouder Nicole Olland van gemeente Rheden nam in oktober 2016 het voortouw met de eerste Schooldag van de duurzaamheid. Aan deze dag namen 2.300 leerlingen deel op 15 basisscholen. In 2017 en 2019 organiseerden we de tweede en derde Rhedense Sdvdd.

Olland: “Ik vind het belangrijk dat kinderen zich met duurzaamheid bezighouden. Door hen nu al op een speelse manier te betrekken, ervaren ze dat hun eigen gedrag kan bijdragen aan verbetering. Ik hoop dat heel Nederland zich hierbij aansluit!”

In de herfst van 2018 vond de eerste Hoornse Schooldag van de duurzaamheid plaats en in 2019 de tweede. Aan de tweede variant deden ruim 900 kinderen mee op 8 basisscholen. Vanwege het grote enthousiasme bij de scholen organiseren we samen met MAK Blokweer ook in 2020 een Hoornse Sdvdd.