Variant 1 - 10/10

Een Schooldag van de duurzaamheid in samenwerking met Duurzame PABO die de voorleesactie coördineert en waarbij de zeven Kinder Global Goals centraal staan. Hiervoor is een special programma van een halve dag ontwikkeld.

Wanneer?

10 oktober 2019 – Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs

Voor het Primair Onderwijs de dag waarop kinderen leren, ontdekken én ervaren wat de 7 Kinder Global Goals zijn en kunnen betekenen voor hun eigen toekomt.

Wat?

A.   Voorleesactie (kinderen doen kennis op)
B.   Spelen van de game (kinderen ontdekken hun beginsituatie)
C.   Doe-activiteiten (kinderen ervaren wat ze zelf bij kunnen dragen)

A+B duurt ca. 1 lesuur, met A+B+C vult u een ochtend.

Aan het aanmelden zijn voor scholen geen kosten verbonden. Het aantal plekken voor gratis deelname aan C (normaal tarief € 250,00) is beperkt. Dus meld uw school snel aan! De inschrijving sluit op 23-9-2019.

Zie hier voor meer informatie over de programma’s.

Variant 2 - School

Een Schooldag van de duurzaamheid met een programma van een halve dag waarin de kinderen spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid is, wat de zeven Kinder Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Wat betekent meedoen voor u?

Meedoen aan een Schooldag van de duurzaamheid betekent dat uw leerlingen een dagdeel spelenderwijs bewust gemaakt worden dat ze zélf iets kunnen bijdragen aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Deze variant van een Schooldag van de duurzaamheid is geschikt voor groep 5 t/m 8. Het programma is geschikt voor tenminste een halve schooldag.

Elke school kan zich individueel aanmelden.

Hoe verloopt de organisatie van de dag?

U ontvangt van ons een link naar instructievideo’s, docenten handleidingen en werkbladen plus de materialen die u nodig heeft om de workshops te kunnen doen. U krijgt tevens een planning toegestuurd voor vier groepen, maar u heeft alle vrijheid om het programma op uw eigen manier uit te voeren.

Aanmelden kan op ieder moment in het jaar en kan gehouden worden wanneer u dat wilt. De kosten voor een Schooldag van de duurzaamheid wanneer u zich als individuele school aanmeldt bedragen 350 euro voor groep 5 t/m 8 (4 groepen met max. 32 leerlingen per groep). Indien uw school meerdere groepen 5 t/m 8 heeft, dan betaalt u 75 euro per groep extra.

Variant 3 - Gemeente

Een Schooldag van de duurzaamheid voor en door een gemeente georganiseerd voor meerdere basisscholen in de betreffende gemeente.  

De gemeente is de afzender van een Schooldag van de duurzaamheid waarbij er verschillende basisscholen in de gemeente deelnemen aan een Schooldag van de duurzaamheid.

Een Schooldag van de duurzaamheid met een programma van een halve dag waarin de kinderen spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid is, wat de zeven Kinder Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Wat betekent meedoen voor u?

Meedoen aan een Schooldag van de duurzaamheid betekent dat u de basisscholen binnen uw gemeente en haar leerlingen de gelegenheid biedt om in een dagdeel spelenderwijs bewust te worden dat ze zélf iets kunnen bijdragen aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Het programma van een Schooldag van de duurzaamheid is geschikt voor groep 5 t/m 8.

Hoe verloopt de organisatie van de dag?

De organisatie van Schooldag van de duurzaamheid ondersteunt u in de aanpak naar de scholen met de werving en de organisatie. Dit geldt voor de manier waarop de scholen vanuit de gemeente worden benaderd alsmede de organisatie van de Schooldag van de duurzaamheid op de aangemelde scholen zelf.

Scholen ontvangen van ons instructievideo’s, docenten handleidingen en werkbladen plus de materialen die zij nodig hebben om de workshops te kunnen doen. Zij krijgen tevens een planning toegestuurd voor vier groepen, maar hebben alle vrijheid om het programma op hun eigen manier uit te voeren.

Aanmelden kan op ieder moment in het jaar en de dag kan gehouden worden wanneer u dat wilt. 

De kosten voor een Schooldag van de duurzaamheid bedragen 500 euro per aangemelde basisschool voor groep 5 t/m 8 (4 groepen met max. 32 leerlingen per groep). Indien de school meerdere groepen 5 t/m 8 deel wil laten nemen, dan betaalt u 100 euro per groep extra.

Variant 4 - Lokaal

Een lokale variant van een Schooldag van de duurzaamheid. Onderscheidend is de lokale aanpak waarmee de verbinding wordt gezocht tussen de gemeente, het onderwijs, lokaal bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze Schooldag kenmerkt zich door een programma van een hele dag.

Wat betekent meedoen voor u?

Uw gemeente kan naar behoefte gebruik maken van de nationale organisatie en activiteiten van Schooldag van de duurzaamheid. Bekijk de mogelijkheden, waarbij u alle vrijheid heeft om het programma vorm te geven op de wijze die past bij uw gemeente.

De Global Goals van de Verenigde Naties raken aan de kerntaken van gemeenten zoals afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. Gemeenten kunnen via deelname aan Schooldag van de duurzaamheid een bijdrage leveren aan awareness en implementatie van de Global Goals, samen met scholen, bedrijfsleven en organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

Lokale en regionale bedrijven en organisaties participeren in een Sdvdd o.a. door middel van workshops. Met de opgedane kennis kan iedereen bewuster met de Global Goals verder aan de slag.

Wethouder Nicole Olland van gemeente Rheden nam in oktober 2016 het voortouw met de eerste Schooldag van de duurzaamheid. In oktober 2017 heeft gemeente Rheden een tweede Sdvdd georganiseerd, waaraan 700 leerlingen meededen.

Olland: “Ik vind het belangrijk dat kinderen zich met duurzaamheid bezighouden. Door hen nu al op een speelse manier te betrekken, ervaren ze dat hun eigen gedrag kan bijdragen aan verbetering. Ik hoop dat heel Nederland zich hierbij aansluit!”

Gemeente Rheden organiseert ook in het schooljaar 2019-2020 een Schooldag van de duurzaamheid.

Op 18 oktober 2019 is de kick-off gepland voor de tweede Hoornse Schooldag van de duurzaamheid en op 1 november 2019 gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 van basisscholen deelnemen aan de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid zelf! Deze dag wordt mogelijk gemaakt door gemeente Hoorn met ondersteuning van MAK Blokweer en de organisatie van Schooldag van de duurzaamheid.