Variant 1 - Kennismaking voor een Groep

Laagdrempelig kennismaken met Schooldag van de duurzaamheid en de Junior Global Goals? Dat kan heel eenvoudig en op elk gewenst moment! Thema 1 en 2 zijn geschikt voor groep 5 t/m 8, thema 3 is ook geschikt voor groep 3 en 4.

Elk thema start met een film over klimaatverandering en de Junior Global Goals. In de handleiding worden tips aangereikt voor deep learning.

In schooljaar 2022-2023 bieden wij:

 • Thema 1 – Junior Global Goals: met het Welles-Nietes memory leren kinderen spelenderwijs wat wel en wat niet in een duurzame samenleving past. Bij het spel ontvangt u vijf Welles-Nietes spellen en een set van 8 Welles-Nietes posters.
 • Thema 2 – Voeding en Gezondheid: aan de hand van een door ons ontwikkeld spel leren kinderen over gezonde voeding en wat er nog meer van belang is voor een goede gezondheid. Bij het spel ontvangt u vijf Zeker Weten Lekker Eten spellen en Tipkaarten.
 • Thema 3 – Muziek: met het lied ‘De Aarde is ons lief’ waarin pop, rap en klassieke muziek elkaar ontmoeten, leren kinderen wat de Junior Global Goals betekenen. U ontvangt de lyrics voor de lange en korte versie van het lied, partituren voor verschillende muziekinstrumenten en dansmoves. Klik hier om het lied te beluisteren.

Ervaringen van deelnemers

De kinderen van groep 5 t/m 8 waren erg enthousiast. Ze konden allemaal op hun eigen manier aan de slag met de Junior Global Goals, met hoofd, hart én handen. Dat is vooral fijn in gecombineerde klassen met een groot leeftijdsverschil. We merken dat het aanbod van de Schooldag van de duurzaamheid de kinderen meer raakt dan de basisvakken. We zijn geïnspireerd geraakt om ons verder in het onderwerp te verdiepen!”
obs De Ynset (Rottum) – Jarina Caspers, directeur Lees meer testionials     |     Bekijk de fotostream

Slechts € 5,- per leerling

De gemiddelde duur van dit programma is 1,5-2 uur en eenvoudig met onze tips te verlengen. Deelname per thema kost € 125 excl. BTW. Deze variant kost slechts € 5,- per leerling!

Bij inschrijving voor meerdere thema’s tegelijk ontvangt u bovendien korting!

Variant 2 - Kennismaking voor een School

Als school aan de slag met de Junior Global Goals? Dat kan eenvoudig! In een programma van 3,5 uur (ochtenddeel) leren kinderen spelenderwijs wat duurzaamheid is, wat de Junior Global Goals betekenen en hoe zij zélf iets kunnen bijdragen aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld. Het programma wordt op maat aangeboden voor 3 t/m 8.

Een breed programma

Onderdelen van het programma zijn:

 • Film over klimaatverandering en de Junior Global Goals
 • Afval
 • Welles-Nietes memory
 • Mijn Wereldwens
 • Muzikale afsluiting met ‘De Aarde is ons lief’
Sdvdd-MijnWereldwens-'tMontferland01

Uitvoering is makkelijk!

We hebben de uitvoering van het programma eenvoudig gemaakt. Zo kunt u met minimale voorbereiding het programma met uw leerlingen doorlopen. U ontvangt daarvoor van ons een instructie en een inlogaccount voor de activiteitenpagina waar instructievideo’s en korte docentenhandleidingen op staan. Wij bezorgen de materialen voor het programma bij u op school.

Lees hier de ervaring van cbs De Grondtoon uit Bunschoten.

Aanmelden kan op ieder moment in het jaar.

Hoe meer leerlingen per school, des te goedkoper

Tarief: € 585 excl. BTW. U kunt hiervoor deelnemen met drie groepen van max. 32 leerlingen per groep. Bij een gemiddelde klasgrootte komt dit neer op € 7,80 per leerling.

Grotere groepen? Het leveren van extra materialen is geen probleem.   

Wilt u met meer dan drie groepen deelnemen? Dat kan natuurlijk! Voor slechts € 375 extra kunnen drie extra groepen deelnemen aan het programma. De gemiddelde prijs per leerling wordt dan slechts € 6,40.

Sdvdd-ZekerWetenLekkerEten-DeGrondtoon10-gr7-8
02 selectie3_mooie afvallers2

Variant 3 - Gemeente Light version

Een Schooldag van de duurzaamheid door een gemeente geïnitieerd voor meerdere basisscholen tegelijk. Het gaat om een programma van een halve schooldag waarin kinderen spelenderwijs leren wat de Junior Global Goals betekenen en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen. Er is ruimte voor gemeentewensen t.a.v. het programma.

Ervaringen van deelnemers

“Het is fantastisch om te zien hoe de Schooldag van de duurzaamheid zorgt voor bewustwording bij jongeren en nog mooier om te zien dat deze bewustwording direct leidt tot actie.”

Oscar van Leeuwen, voormalige wethouder duurzaamheid gemeente Montferland

“De Schooldag van de duurzaamheid is een ontzettend leuk concept. De Junior Global Goals zijn voor de leerlingen heel goed te begrijpen. Wij zijn erg tevreden en enthousiast over het programma.”

ikc Het Sterrenbos (Huissen) – Aukje Schamp, leerkracht

Het Sterrenbos deed mee op aan de Schooldag van de duurzaamheid op uitnodiging van wethouder Aart Slob van gemeente Lingewaard. Lees hier het interview met Aukje.

Heel veel kinderen in één keer bereiken!

Met deze variant bereikt u op eenvoudige wijze heel veel leerlingen tegelijkertijd met een kraakheldere boodschap. Namelijk dat u als gemeente duurzaamheid belangrijk vindt en kinderen wil betrekken bij het vormgeven van hun eigen toekomst.

We werken met een semi-vast programma waar alle Junior Global Goals aan bod komen. Het programma start met een openingsfilm over klimaatverandering met weerman Reinier van den Berg. Er is aandacht voor gezonde voeding en ruimte voor kinderen om zelf een Global Goal wens te formuleren. Binnen het programma is ook ruimte voor uw themawensen als gemeente. Denk aan energieverbruik, schone energie, zwerfafval en inclusiviteit.

Uitvoering kan op elk gewenst moment

Wij ontlasten u bij deze variant zoveel mogelijk. Van u verwachten we in ieder geval dat u de scholen uitnodigt. Het programma is geschikt voor groep 3 t/m 8. Wij borgen dat leerkrachten het programma met minimale voorbereiding kunnen uitvoeren. Indien er toestemming van scholen is, verzorgen wij een fotoverslag.

Als gemeente bepaalt u zelf wanneer het programma plaatsvindt. Aanmelden kan op ieder moment in het jaar!

Een prachtig programma voor slechts € 7,50 per leerling

Starttarief: € 4.500 excl. BTW. Dit tarief gaat uit van deelname met vijf basisscholen met gemiddeld vijf groepen. De gemiddelde prijs per leerling is € 7,50.

Nemen meer dan het hierboven genoemd aantal scholen deel?

 • Plus € 575 voor de eerste drie groepen per school;
 • Plus € 300 voor de volgende vier tot zes groepen per school;
 • Plus € 240 voor de volgende zeven tot negen groepen per school.

 De groepsgrootte is gemaximeerd op 32 leerlingen. Neem gerust contact met ons op over maatwerk.

Variant 4 - Gemeente Full version

Bij deze variant gaat het om een programma van een hele schooldag. Onderscheidend aan de Full version is de lokale aanpak waarbij wordt samengewerkt met de gemeente, het onderwijs, lokaal bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Denk aan een NME centrum, buurttuin, biologische boerderij, boswachter, theater, waterschap, installateur van zonnepanelen en een initiatief als Operatie Steenbreek.

Wat betekent meedoen voor u?

Uw gemeente kan naar behoefte gebruik maken van de nationale organisatie en activiteiten van stichting Schooldag van de duurzaamheid. Bekijk de mogelijkheden, waarbij u alle vrijheid heeft om het programma vorm te geven op de wijze die past bij uw gemeente.

Ervaringen van deelnemers

“Wij hebben enorme hulp gehad van een groep mensen in Rheden die in de gemeente begonnen is met de Schooldag van de duurzaamheid. Dat is voor ons wel een stimulans geweest om te kijken of wij in bredere zin ook nog wat meer konden doen.”

ikc De Holtbanck (Rheden) – Henk van de Kaa, voormalig directeur

Lees meer testionials van andere deelnemers

Schooldag van de duurzaamheid als aanjager van duurzame initiatieven

Gemeente Rheden was de eerste gemeente die een Schooldag van de duurzaamheid organiseerde. Uit de drie edities vloeiden talrijke duurzame lokale initiatieven voort, zoals:

 • Zonnepanelen op schooldaken
 • Moestuinen en meer groen op schoolpleinen
 • Structureel bezoek van een buurttuin
 • Meer gebruik van Repair Café’s en Kringloopwinkels
 • Gescheiden afvalinzameling op scholen
 • Structureel opruimen van zwerfafval in wijken door scholen
 • Volop interesse in verduurzamen woningen

Bekijk het videoverslag van de 3e editie met wethouder Dorus Klomberg.

Aanmoediging vanuit VNG om mee te doen!

Gemeenten kunnen via een Schooldag van de duurzaamheid op een concrete manier invulling geven aan het feit dat ze een bijdrage leveren aan bewustwording over en implementatie van de Global Goals, samen met scholen, bedrijfsleven en organisaties, kennisinstellingen en inwoners. Met de opgedane kennis kan iedereen bewuster met de Global Goals verder aan de slag. Dat is ook een reden dat Schooldag van de duurzaamheid als voorbeeld van ‘extra inzet’ staat genoemd in de handreiking van de VNG voor Nederlandse gemeenten onder SDG 4 ‘Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen’.

Schooldag van de duurzaamheid breidt zich uit

Klik op de logo’s om te zien hoe onderstaande gemeentes aan de slag zijn gegaan met een Schooldag van de duurzaamheid Full version:

Burgemeester Carol van Eert van gemeente Rheden nodigt alle collegagemeentes van harte uit om ook mee te doen met Schooldag van de duurzaamheid!